Vares ja need teised

Friday, May 31, 2013

1. aprill 2013
kui vares jääb
haigeks või tal
on hommik

siis kellelgi
pole kraaksumist

ja üleskarjumist
kolmandal
päeval

No comments:

Post a Comment