Vares ja need teised

Friday, September 6, 2013

udu

valgus maantee
paremal serval
just enne hoolde-
kodu murdub igal
udusel hommikul kui
üle tee läheb
valge kass

udune valgus
muutub selgemaks
mustjavalgemaks lehed
lasevad tüved
lendu muudavad
kuju

viie sekundi pärast
hajub valge kass
valgusesse aga
udu jääb

veretukse kaugusele
igast maanteel
veedetud hommikust

ja hooldekodu

No comments:

Post a Comment