Vares ja need teised

Monday, May 23, 2016

Sinus ja sinugahalastust
ma ju alles õpin

õpin ujuma su silmade
sinises ookeanis
ütlemata sõnade
lahes ja mõeldud
mõtete meres

õpin vaikimiste keelt
kartes ja ühtaegu
lootes tormi ja tuult
et käsikäes triivida
lõputusse loojangusse
ja igavesse koitu

et sinuga uppuda
bermuda kolmnurga
põhjatusse sügavikku
ning viimaks jõuda
ultima thule
tõotatud randa

üha uppudes ja ujudes
sinus ja sinuga

No comments:

Post a Comment